skip to Main Content

Palvenädal algab hingamispäeval, 1. novembril ja kestab 8. novembrini; igaks päevaks on loengud nii lastele kui täiskasvanutele. Tänavune teema on „Vaid Kristuse meetod”.christs method

Palvenädala sissejuhatuses kirjutab üleilmse koguduse president Ted N. C. Wilson: „Kristust huvitas terviklik inimene – füüsiliselt, vaimselt, sotsiaalselt ja vaimulikult. Ta soovib, et meie suhted Temaga oleksid head ja meie teenimine inimeste seas armastav ja hoolitsev. Jeesus teenis inimesi seal, kus nad olid: linnades, külades, teekonnal, kodudes, kaevude ääres, isegi ristil. Ta ei kartnud minna edasi, kui kuskil oli hing, kes vajas päästmist.”

Palvenädala viimase loengu materjal on võetud Ellen White’i tekstidest: „Vaid Kristuse meetod tagab inimesteni jõudmisel tõelise edu. Päästja seltsis inimestega kui see, kes soovis neile head. Ta näitas nende vastu üles osavõtlikkust, rahuldas nende vajadusi ja võitis nende usalduse. Siis ütles Ta neile: „Järgige mind.”” See tsitaat 8. novembri loengust läbib punase joonena kõiki selle aasta materjale.

Lisaks hingamispäevadele on palvenädala loengu ühine lugemine kirikus reedel, 7. novembril algusega kell 18. Nädala sees koguneme kodudes ning arutleme loetu üle.

Loengud on saadaval novembrikuu Meie Ajast ja veebis.

Back To Top