skip to Main Content

eesti_kaart

Koguduse missioon

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse missioon on kuulutada kõigile rahvastele igavest evangeeliumi kolme ingli kuulutusega (Ilmutuse 14:6-12), juhtides neid vastu võtma Jeesust kui isiklikku Päästjat, ühendades neid Tema kogudusega ning õpetades neid valmistuma Tema peatseks tagasitulekuks.

Rakvere Adventkogudus tahab teenida Lääne-Virumaa elanikke nii vaimulikes, füüsilistes, vaimsetes kui ka sotsiaalsetes vajadustes. Kirikust leiate sõbrad, kes on leidnud endale Sõbra Jeesuses.

 

Nime tähendus   seventh-day-adventist-church-logo

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse nimi sisaldab kahte olulist märksõna:

1)      ‘Adventistid’ peegeldab meie kirglikku veendumust Jeesuse tagasituleku (‘advent’) lähedusest.

2)      ‘Seitsmenda Päeva’ viitab Piibellikule hingamispäevale, mis alates loomisest on alati olnud seitsmendal nädalapäeval, s.o laupäeval.

 

 

Back To Top