skip to Main Content

Jõulukontsert 2014

Jõulud – oodatud aeg! Igatsus hinge täidab.
Igatsus väreleb küünaldes, peegeldub vastu me silmades.
Laul, mis nii vana, kuid ometi uus, heliseb kõikidel hinges, suus!
Jõulud – oodatud aeg, rõõmu me hinges läidab.

Sõber, mõtelgem taas, mida on Jumal teinud!
Nähes, et vajame vabastust, soovides täita me igatsust
kinkis meil’ Poja korda ammusel ööl, alustas südames armutöö.
Sõber, tänuga nüüd, kingitus vastu võtkem!

Jõulud meilegi siis rõõmu ja rahu toovad.
Küünlad ei sära vaid kuuskedel siis, särab kui valgus me südameis.
Vaadeldes Jumala armastust, tunneme Jõuluöö õnnistust. 
Hardus, tänu ja rõõm kiituselauluks saavad!

A. Ormus

Back To Top