skip to Main Content

palvenadal5.-12. novembrini on ülemaailmses adventkoguduses palvenädal. Seekordseks teemaks on “Südames misjon, igaüks on misjonär.”

„Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.““

Matteuse 28:18–20

Selle käsuga innustab Kristus oma jüngreid olema misjonärid ja minema Tema nimel kogu maailma. Aga see käsk anti 2000 aastat tagasi – on see oluline ka meile, ka täna? Mis on meie ülesanne ja kas see tähendab, et me peame olema misjonärid tänases kultuuriruumis?

Kutsun sind endaga kaasa palvemeelselt neid olulisi teemasid uurima ja pole oluline–kes sa oled, kus elad või mida teed – pühenduma tööle Tema misjonärina. Õnnistagu Issand meid, kui tuleme üleilmse koguduseperena sel erilisel palvenädalal kokku uurima ja palvetama.

Ted N. C. Wilson
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse Peakonverentsi president

Täiskasvanute ja laste palvenädala loengud saab alla laadida materjalide alt siit. Palvenädala loengud ilmuvad ka novembrikuu Meie Ajas.

Back To Top