skip to Main Content

Rajaleidjad alustavad

  • 26. jaanuar 2015

Rakveres alustavad taas tegevust rajaleidjad. Oodatud on kõik 6-12 aastased,
kes armastavad üheskoos:

  • uusi teadmisi koguda
  • metsas matkata
  • meisterdada
  • panna end proovile väga erinevates valdkondades
  • proovida metsikus looduses ellujäämist
  • ja teha palju muud.

Rajaleidjatel on oma õppetunnid, kus omandatakse nii teoreetilisi teadmisi kui ka harjutatakse praktiliselt tegutsema. Lisaks sellele käiakse matkadel ja laagrites.

Rajaleidjad kogunevad Rakvere Adventkirikus kord kuus pühapäeviti algusega kell 12.15.
Veebruaris kohtumine: 01.02 kell 12.15

Rajaleidjate kutse

Tervise aasta

  • 21. jaanuar 2015

Rakvere Adventkogudusel on käesoleval aastal TERVISE aasta. Teema-aasta valimise eesmärk on õhutada üksteist tervislikumalt elama ning harima end selles valdkonnas. Informeerime jooksvalt tervisega seonduvatest täiendkoolitustest ja ilmuvast uudiskirjandusest.

Usume, et tegemist on olulise ja elulise teemaga. Kanname hoolt enda ja oma lähedaste tervise eest!

IMG_8939

Kümnepäevane palveaeg

  • 2. jaanuar 2015

Sel aastal on kümnepäevane palveaeg 7.–17. jaanuaril (kolmapäeva õhtust hingamispäeva hommikuni).

Jumal valas oma Püha Vaimu nelipühil välja pärast seda, kui tema kogudus oli kümme päeva koos olnud, anudes Tema tõotatud õnnistusi. Ta on täna valmis uuesti õnnistusi jagama! Üle kogu maailma kogevad adventkogudused Püha Vaimu uuendavat väge, järgides jüngrite eeskuju ja osaledes palvetamise kümnepäevakutel.

Võta aega, ja osale koos meiega! Lugemismaterjali leiad siit.

10 päeva palveks.indd

Jõuluõhtu teenistus

  • 15. detsember 2014

Jõulukontsert 2014

Jõulud – oodatud aeg! Igatsus hinge täidab.
Igatsus väreleb küünaldes, peegeldub vastu me silmades.
Laul, mis nii vana, kuid ometi uus, heliseb kõikidel hinges, suus!
Jõulud – oodatud aeg, rõõmu me hinges läidab.

Sõber, mõtelgem taas, mida on Jumal teinud!
Nähes, et vajame vabastust, soovides täita me igatsust
kinkis meil’ Poja korda ammusel ööl, alustas südames armutöö.
Sõber, tänuga nüüd, kingitus vastu võtkem!

Jõulud meilegi siis rõõmu ja rahu toovad.
Küünlad ei sära vaid kuuskedel siis, särab kui valgus me südameis.
Vaadeldes Jumala armastust, tunneme Jõuluöö õnnistust. 
Hardus, tänu ja rõõm kiituselauluks saavad!

A. Ormus

Back To Top